Evdokiya Becheva Evdokiya Becheva Потребител

Отпуск по чл.157, ал.4 от КТЗдравейте,
Отпускът по чл.157, ал.4 от КТ част от полагаемия годишен отпуск ли е или е допълнителен? От работодателя ли се изплаща?Отговори

  • Здравейте. Предполагам става въпрос за ситуацията по чл.157,ал.1,4. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) когато е призован в съд или от други органи като страна, свидетел или вещо лице;.Както се чете, това е Отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения (Загл. изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.),който определено не е част от платения годишен отпуск ! Задължение на работодателя е както неговото разрешаване, така и заплащането му. И четете и цитирайте правилно законовите текстове ?!

    kazimirc4
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->