Катя Захариева Катя Захариева пенсионер

Обезщетение при пенсиониране68 годишна съм с пенсия по болест с 31 годишен трудов стаж в едно предприятие. През 1997 година заминах в неплатен отпуск за Гърция да работя, защото имах студентка и ученик в гимназията. Мъжът ми получаваше много ниска заплата. След 2 месеца ми се обадиха по телефона, че трябва да се върна на работа или да пусна молба за напускане. Пуснах молба за напускане и останах в Гърция. Бях на 59 години.

2005 година ме оперираха от рак на гласните струни и започнах да получавам инвалидна пенсия по болест. Все още получавам пенсия по болест.

Имала ли съм право на 6 месечни заплати, след като съм работила в едно предприятие, но не съм уволнена, а съм напуснала доброволно, защото нямах изход?Отговори

 • Здравейте.
  В Кодекса на труда е постановено следното: Чл. 222. (3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.
  1.Съгласно Закона за пенсиите, валиден към 1997 г"
  I. ПЕНСИИ ЗА ИЗСЛУЖЕНО ВРЕМЕ И СТАРОСТ

  Чл.2. (1) (изм.,Изв.,бр.51 от 1961 г.,ДВ,бр.53 от 1975 г.)Работниците, служителите, земеделските стопани-кооператори, членовете на трудово-производителните кооперации, културните дейци и адвокатите добиват право на пенсия за изслужено време и старост след навършване на трудовия стаж и възраст съобразно определените категории труд:...
  в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените.
  Това означава, че към момента на прекратяването на ТД, независимо от правното основание, сте имали право на въпросните 6 заплати. За съжаление, давностният срок за претендирането им е бил 3 години и отдавна е изтекъл.
  За да поискате отпускане на пенсия за прослужено време и старост в Р България следва да имате и осигурителен стаж в РГърция, който се доказва по определен ред. Трудовият стаж/31 г/не е достатъчен !От последното зависи реализиране на Вашето право.

  kazimirc4
 • Здравейте,

  Както Ви е отговорил г-н Халачев по-горе, за съжаление вече няма да можете да се възползвате от полагащото Ви се обезщетение.

  Поздрави,
  Вера Русинова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->