Daniela Atanasova Daniela Atanasova безработна

Възтановяване на работа след решение на съдаСъкратена съм на 01.07.2015г. преди да навърша възраст за пенсия. Решението на СРС е за възтановяването ми на работа. Бившият работодател възразява и делото ще се проточи след като навърша възраст за пенсия - август 2016г. Мога ли да бъда възтановена на работа след тази дата?Отговори

  • Здравейте.Запасете се с търпение. За да се пенсионирате са Ви необходими две неща - възраст и трудов стаж. Имате ли ги ?! А и не са за изпускане дължимите обезщетения по чл. 222, ал.3 от КТ.-ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.
    Възможно е изплащането на тези обезщетения да са мотива за уволнението Ви.
    Да, можете да ббъдете възстановена от ресорния съд на работа.

    kazimirc4
  • Да, имам 38 год. трудов стаж на едно и също място! На 08.08.2016г. навършвам 60 години + 10 месеца.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->