Потребител

Удържане на данък общ доход по ДУКЗдравейте,
Става въпрос за ДОД върху възнаграждение на синдик, което се изплаща след като е починал. Допълнително затруднение в казуса идва от факта, че синдикът е цедирал вземането си (дължимото възнаграждение). Новият синдик на дружеството ще пристъпи към изплащане на възнаграждението към цесионера.

Следва ли при изплащането да се удържи ДОД?

"Основен принцип на ЗДДФЛ е, че доходите на физическите лица се облагат, само когато бъдат реално получени (т.е. начислени, но неплатени доходи не подлежат на облагане)."

Следователно при изплащане възниква данъчното задължение? Възможно ли е да възникне данъчно задължение за лице, което е починало (в случая данъчно задълженото лице би трябвало да е починалият синдик)?

При цесия се прехвърлят правата и задълженията върху вземането. Възможно ли е за цесионера да възникне данъчно задължение по ЗДДФЛ?

Също трябва да се вземе предвид и, че удържането на ДОД при изплащане е авансово удържане на данъка. По тази причина ще възникне и задължение за починалия синдик да подаде годишна данъчна декларация, в което няма логика.

Възнаграждението, което ще се изплати към цесионера е възможно да се раглежда и като задължение към кредитор.Отговори

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->