Кристина Станчева Кристина Станчева помощник-възпитател

Необходим стаж за майчинствоЗдравейте!
Интересува ме дали ще получавам майчинство, тъй като съм бременна в 6-ти месец в момента работя на трудов договор от 02.10.2015год., но преди това имам 3 месеца безработна. Здравните осигуровки са ми платени за тези 3 месеца. Също така преди тези 3 месеца имам стаж от 5 години без прекъсване.Отговори

 • Здравейте. Да - имате право на платено майчинство.

  3. Условия за придобиване право на парични обезщетения при бременност и раждане, отглеждане на малко дете и при осиновяване на дете от 2 – до 5-годишна възраст.
  Парични обезщетения за майчинство
  Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за майчинство е регламентиран в глава четвърта “Обезщетения”, раздел II “Обезщетения за майчинство” и раздел ІV “Отпускане и изчисляване на паричните обезщетения и помощи” на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО).
  За придобиване право на парични обезщетения при бременност и раждане е необходимо да са изпълнени следните условия:
  към началото на отпуска лицата да са осигурени за общо заболяване и майчинство;
  да имат най-малко 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за общо заболяване и майчинство. Дванадесетмесечният осигурителен стаж може да е прекъснат или непрекъснат и не е задължително да е положен непосредствено преди излизането в отпуск за бременност и раждане или при един и същ работодател.
  да им е разрешен съответният вид отпуск.
  (чл. 10, чл. 48а, чл. 52а и чл. 53а от КСО и чл.3 и 4 от НПОПДОО)

  kazimirc4
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->