Ваня Бакалова Ваня Бакалова Потребител

Облагане на субсидии за земеделски производителЗдравейте!
Физическо лице регистрирано като земеделски производител - животновъд получава субсидии за 2015 г. за поддържане на площи в добро състояние. Не е ЕТ или регистрирано по ЗДДС. Лицето има доходи получени от трудови правоотношения, от граждански договор и субсидии и не е реализирало продажба на никаква произведена продукция от площите или от животните през 2015 г. Има само разходи за наеми на земите и разходи за отглеждането на животните. Площите се ползват за изхранване на животните - добиване на сено, фураж и др.

Как точно да се декларират и обложат получените субсидии? Има ли лицето право на НПР 60 % или 40 % за получените субсидии или този доход се облага по реда на чл.35 от ЗДДФЛ?

Отговори

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->