Stanislav Tonev Stanislav Tonev Bar Manager

Прекратяване на срочен трудов договорЗдравейте,
Kакъв е варианта за прекратяване на срочен трудов договор (6 месеца)?

2,8 Срокът на предизвестие при прекратяване на трудовото правоотношение се определя съгласно КТ - 30 дни при безсрочен трудов договор и 3 месеца за срочен трудов договор, но не повече от остатъка на срока на договора

2,9 За неуредени за настоящият трудов договор условия се прилагат разпоредбите на КТ, нормативните документи по прилагането му , длъжностната характеристика и вътрешните правила за работна заплата.

Какъв е варианта за прекратяване на трудовите взаимоотношения? Трябва ли да се спазят 3 те месеца или важи 1 месец предизвестие? Има ли вариант да се пусне предизвестие, чрез куриерски услуги, чрез които да се заобиколи предизвестието? Какви биха били последиците за неспазване на предизвестие?Отговори

  • Здравейте,

    срочен трудов договор се прекратява на основание чл. 3255, ал. 1, т.3 - когато срокът на договора изтече. Преди изтичането на срока, ако той е със срок на изпитване, страната в чиято полза е уговорен срокът може да го прекрати без предизвестие (чл. 71 от КТ); друг начин за прекратяване на срочен ТД е с предизвестие - чл. 326, ал. 2 от КТ, като според него срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора. Предизвестието от 1 месец е свързано с безсрочни трудови договори, а не със срочни.
    При незспазване на срок на предизвестие попадате в хипотезата на чл. 220, ал. 1, според която страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.

    Поздрави,
    Станислав Колев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->