Марияна Ангелова Марияна Ангелова Потребител

Изгубена служебна бележка по чл.45, ал.4Здравейте!
Проблем ли е към декларацията по чл.50 да се приложи "сметка за изплатени суми", вместо "служебна бележка" по чл.45, ал.4?Отговори

 • Здравейте,

  На основание чл. 45, ал.4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи от стопанска дейност или на доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 и чл. 44 от същия закон Сметка за изплатени суми и Служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода.
  - Сметката за изплатени суми се издава в два екземпляра: единият се предоставя на лицето, придобило дохода, а вторият се съхранява от предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходите;
  - Служебната бележка се издава в три екземпляра: единият се прилага към Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, вторият се съхранява от лицето за установяване на осигурителния доход при ползване на осигурителни права, а третият екземпляр се съхранява от предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходите.

  За справка: чл. 45 от ЗДДФЛ

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Димона Стоянова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->