Потребител

Попълване на приложение №10 от ГДДИмам нужда от помощ при попълване на Приложение №10 към ГДД. Жена, работила 2015г. на граждански договор. Освен, че е пенсионер, имам и копие на документ за ТЕЛК над 50% заболяване. Изплатена сума, съгласно служебна бележка по ГД е 1055.00 лв. Удържани задължителни вноски по КСО и ЗЗО в размер на 12.48 лв. и Удържан авансово данък по чл.43 от ЗДДФЛ в размер на 77.88 лв. Попълнила съм Приложение № 3 към ГДД, като получих за данъчна основа сумата - 778.77 лв. Нямам идея какво се попълва в Приложение № 10!Отговори

  • В приложение 10 част І отмятате, че към декларацията прилагате копие на валидно решение на ТЕЛК. След това на т.1 от част І - размер на данъчното облекчение посочвате сумата - 778.77 лв. В част VІІІ -ползване на данъчните облекчения на ред 1 - Данъчно облекчение за намалена
    работоспособност в колона 3 и 4 (на ред 1) също посочвате сумата от 778.77 лв.
    Същата сума - 778.77 лв. се попълва на ред 10 - общо - колона 4.
    Тази сума - 778.77 трябва да се посочи на ред 2 - общ размер на данъчните облекчения - от част ІV - изчисляване на данъка върху общата годишна данъчна основа от ГДД. Лицето ще има надвнесен данък - на ред 9 от част ІV. Отразявате възстановяване на надвнесения данък и посочвате банкова сметка.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->