Румяна Георгиева Георгиева Румяна Георгиева Георгиева свободна професия

Разпределение на ликвидационен дял в натураПоради смърт на съдружник, се наложи ликвидация на СД (с двама съдружници, бивши съпрузи). В правата му влиза синът, като наследник. СД има един имот закупен за 27 000 лв. и с такава балансова стойност като актив. Ликвидацията приключи.

Какви действия са нужни преди заличаване, за да остане имота на физическите лица? Kакви данъци следват? Kакъв нотариален акт се изготвя?Отговори

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->