АННА СТОЯНОВА АННА СТОЯНОВА СЧЕТОВОДИТЕЛ

Лихви при договор за физическо лицеЗдравейте,
Фирмата има сключен заем с физическо лице. При изплащането на лихви трябва ли да удържа ДОД cъгласно чк.44А от ЗДДФЛ и трябва ли да се декларира в декларацията по чл.55?Отговори

 • Здравейте,

  на основание чл. 55, ал. 3 от ЗДДФЛ в декларацията за дължими данъци не се посочва удържаният от работодателите данък върху доходите от трудови правоотношения, за който се подава информация по реда на чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ. В тази връзка ще припомним, че съгласно чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, работодателите периодично предоставят информация за изплатените доходи по трудови правоотношения и за данъка, удържан върху тези доходи. Министърът на финансите издава наредба за съдържанието, начина и реда за предоставяне и съхраняване на данните. Става въпрос за Наредба Н-8/2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Според указаното в наредбата удържаният и/или внесен данък по реда на чл. 42, както и подлежащият на внасяне данък от работодателя по основното трудово правоотношение на основание чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ се декларира с декларация обр. 6 (приложение № 4 към наредбата). Ето защо данъците върху доходите от трудови правоотношения са изключени от обхвата на декларацията за дължими данъци по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.

  Предвид всичко казано дотук, следва да се обобщи, че данъците по ЗДДФЛ, които подлежат на деклариране в образец 4001, са:
  - Авансов данък за доходи от друга стопанска дейност, който е дължим на основание чл. 43 от ЗДДФЛ (извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски възнаграждения, доходи от селско стопанство на физически лица и т.н.).
  - Авансов данък за доходи от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, който се дължи на основание чл. 44 от ЗДДФЛ.
  - Окончателни данъци по глава шеста от ЗДДФЛ, дължими за доходи, начислени/изплатени на чуждестранни физически лица и/или местни физически лица.

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->