nina ivanova nina ivanova Потребител

Необходим стаж за майчинствоЗдравейте,
Сега съм бременна в трети месец, а работя и съм назначена на трудов договор от 1 месец. До датата на раждане няма да имам навършен 12 месечен задължителен осигурител стаж за получаване на майчински. След навършване на тези месеци, макар и родила, ще имам ли право на майчински?Отговори

 • Здравейте,

  За да получите обезщетение за майчинство (бременност и раждане) трябва да отговаряте на две условия:
  • към датата на настъпване на неработоспособността, 45 дни преди термина (началната дата на първия болничен), да сте осигурена във фонд ОЗМ (общо заболяване и майчинство), тоест да работите по трудов договор (най общо казано);
  • към датата на настъпване на неработоспособността, 45 дни преди термина (началната дата на първия болничен), да имате натрупани 12 месеца осигурителен стаж във фонд ОЗМ (не е задължително те да са непосредствено преди болничния).

  Във Вашия случай Вие ще отговаряте само на първото условие, но въпреки това следва да подадете документите си за отпуск по майчинство към своя Работодател (където задължително ще посочите и датата, в която навършвате 12 месеца стаж), който от своя страна ще ги подаде в НОИ (вече електронно). Единственото неудобство е че в началото отпуска ви ще бъде неплатен, но тъй като периода на този неплатен отпуск за бременност и раждане се води за осигурителен стаж (в т.ч. и за трудов стаж) без да се внасят осигурителни вноски, то след навършване на 12-те месеца стаж ще започне да ви се изплаща обезщетение от НОИ. Обезщетението, определено от НОИ, е в размер на 90% от среднодневното ви брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, за период от 24 месеца, предхождащи месеца в който е настъпила неработоспособността. Ако през дните, включени в периода има такива, през които не сте работили или сте ползвали неплатен отпуск зачетен за трудов стаж, то за тях следва да се вземе размера на минималната работна заплата за страната за съответния период. Като самото обезщетение не може да по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната.

  В заключение следва да имате предвид, че ако сте осигурена за общо заболяване и майчинство, но не получавате обезщетение за бременност и раждане, поради това че нямате необходимия осигурителен стаж, Вие бихте могли да получавате месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8 от ЗСПД (Закона за семейни помощи за деца) при условията и по реда на този закон за времето до придобиване на необходимия осигурителен стаж. Помощта се предоставя при следните условия:
  • средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на заявление декларацията по-нисък или равен на 350 лв.;
  • детето не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
  • майката и детето живеят постоянно в страната;
  • детето има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние.

  За повече информация и преценка на възможността за отпускане на тези и други видове помощи моля да се обърнете по компетентност към съответната дирекция „Социално подпомагане”.


  Поздрави,
  Николай Иванов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->