Людмила Борисова Людмила Борисова счетоводител

Съставяне на консолидиран отчетЗдравейте,
Трябва да изготвя консолидиран отчет за приходи и разходи, при който в индивидуалния отчет на едното дъщерно предприятие финансовия резултат е Печалба, а на второто дъщерно предприятие е Загуба, в индивидуалния отчет на едното дъщерно предприятие имаме Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство, а във второто дъщерно предприятие имаме Намаление на запасите от продукция и НП.

В Консолидирания ОПР компенсирано ли се посочват тези стойности?Отговори

 • Здравейте, Г-жо Борисова,

  Приходите и разходите на предприятията от групата се включват изцяло в консолидирания отчет за приходите и разходите, като се обединяват ред по ред сходните статии от отчетите за приходите и разходите на предприятията от групата.
  Съответно Печалбата/Загубата в случая ще се представят компенсирано, както и статиите за Увеличение/Намаление на запасите от продукция и незавършено производство, считайки ги като сходни статии.

  За справка: СС27
  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Кристина

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->