Кристияна Тодорова Кристияна Тодорова продавач консултант

Срок за обработка на болничниЗдравейте,
Колко време отнема обработката на болничните след предаването им от работодателя по електронен път? При последното ми посещение в НОИ служителката беше изключително нелюбезна, което направи много лошо впечатление! В момента съм бременна в 7-ми месец и не мога да си позволя да се разхождам и да проверявам постоянно какво става с моите болнични, а аз разчитам единствено на тях.

Кога мога да очаквам превод на болничните ми за месец май? Благодаря за вниманието!Отговори

 • Здравейте!
  Фирмите имат задължението да представят болничните листове в НОИ до 10-то число на следващия месец. Например болничните листове за м.05 се представят в НОИ най-късно до 10.06.
  Паричните обезщетения за временна неработоспособност се изплащат на правоимащите лица в срок до 15 работни дни от представянето в НОИ на удостоверенията, приложение № 9 и от постъпването в НОИ на данните от издадените болнични листове от фирмите.
  Изплащането на паричните обезщетения въз основа на заявления-декларации също се извършва в срок до 15 работни дни от представянето на документите/данните в ТП на НОИ от фирмите.
  Паричните обезщетения, които обхващат период повече от един календарен месец, се изплащат в срок до 15 работни дни от представянето на удостоверенията, приложение № 9 в ТП на НОИ и постъпването на данните от издадените болнични листове за първия месец от периода, а за останалите календарни месеци – до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят, и за последния месец – до 5 работни дни след изтичане срока на обезщетението.

  Считано от 01.07.2016 г. срокът за изплащане на обезщетенията се намалява до 10 работни дни от представянето в съответното ТП на НОИ на удостоверенията, приложение № 9 и от постъпването в НОИ на данните от издадените болнични листове.

  Изплащането на обезщетението се извършва само по банков път. Полагащите се суми се превеждат от НОИ по декларираните от лицата лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки.

  За ваше улеснение може да си вземете от НОИ ПИК (персонален идентификационен код), който е безплатен и чрез който ще можете от вкъщи по интернет да проверявате всичко свързано с вашите болнични.

  Анелия Петрова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗЗО

-->