мария милова мария милова учител

Използване на отпуск след майчинствоГубя ли отпуска за 2013 година, когато съм била по майчинство? Върнах се на работа на 01.09.2014 година. Казаха ми, че я губя, а също така губя и за 2015 година. Трябвало да я използвам до 30.06.2016 година.Отговори

 • Здравейте,

  Правото на платения Ви отпуск от 2013 г. не е било упражнено поради ползването на друг вид отпуск, а именно отпуска за бременност и майчинство или следващия го отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – това в случая не е от съществено значение. Важна е годината в която сте се върнали на работа или годината в която са свършили майчинските отпуски – тоест е отпаднала причината за неползването на основния платен отпуск. И тук закона е категоричен – правото на ползване на платения отпуск се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му. Във Вашия случай това ще рече, че отпуска Ви от 2013 г. се губи на 31.12.2016 г.

  Що се касае до отпуска Ви за 2015 г. следва да имате пред вид, че идеята на законодателя винаги е била платения отпуск да се ползва в годината, за която се отнася, за да може да изпълни и основната си функция, за която е създаден – а именно да позволи на работника да се откъсне от работното си място, за да може да се отдаде не личните си и семейни нужди и потребности, до толкова до колкото да може да си отпочине от работния процес и да може да възстанови работната си сила. Затова и в случаите когато това не стане следва писмено да поискате отлагането на неизползвания си отпуск за следващата година. Но колкото и поради каквито и да е причини да отлагате и тук правото на ползване се губи по давност с изтичането на две години от края на годината, за която се отнася. Във Вашия случай това ще рече, че отпуска Ви от 2015 г. се губи на 31.12.2017 г.

  А хипотезата, в която работодателят може да Ви задължи да ползвате неизползвания си отпуск от 2015 г. до 30.06.2016 г. е само и единствено когато работодателя писмено Ви е поканил да ползвате отпуска си до края на календарната година, за която се отнася. И Вие не сте предприели нищо: нито сте приели поканата за ползване (тоест не сте подали молба за отпуск); нито сте отказали (писмено); нито сте поискали отлагането на отпуска за следващата година. Тук следва да отбележим, че ако работодателя приеме отлагането на отпуска за следващата година не може да упражни правото си да Ви задължи да ползвате отпуска до средата на следващата година. Тоест само при пълно бездействие от Ваша страна, относно ползването на отпуска Ви през 2015 г., работодателя Ви може принудително да Ви пусне в отпуск до 30.06.2016 г.

  В заключение следва да отбележим, че след отпадане на задължението на работодателя да изготвя графици за ползването на платения отпуск за следващата година, с промените в Кодекса на труда от 17.07.2015 г. за работодателите възникна ново задължение. А именно в срок до 31-ви Януари на всяка календарна година да информират писмено работниците и служителите си за размера на платения отпуск, който имат право да ползват, в т.ч. отложения и неизползван отпуск от предходните години.

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->