Naska ivanova Naska ivanova Потребител

Право на отпуск по чл.167а от КТЛице, което в момента (до 01.07.2016) е в неплатен отпуск по чл.160 от КТ без трудов стаж. Има ли право да ползва неплатен отпуск по чл 167а от КТ (гледане на дете до 8 години) след като няма да е в осигуряването към 01.07.16 г., но отговаря на всички условия по НРВПО и съгл КТ е в трудово правоотношение? Дали този неплатен отпуск ще се признае за осигурителен стаж съгласно КСО, след като към 01.07.2016 г, лицето няма да бъде осигурено в ДОО?

Отпуска по чл.167а от КТ ще се използва за първи път от майката.Отговори

  • Здравейте,

    Лице, което има дете под 8 годишна възраст има право на ползване на отпуск по чл. 167А. Условието за ползване е лицето да е подало уведомление до работодателя си 10 работни дни преди да започне отпуска. Този вид отпуск не може да е по-малко от 5 работни дни, когато се ползва на части.

    Неплатеният отпуск по чл.167А се зачита се за осигурителен стаж, но не се взема предвид при определяне на осигурителния доход. /НПОС чл.46 ал.4 т.2/

    Поздрави,
    Адриана Ноева
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->