РИЛКА ПОПОВА РИЛКА ПОПОВА СЧЕТОВОДИТЕЛ

Строителна услугаНа фирма регистрирана по ДДС е построена търговска сграда, която се води подвижна. По тази причина няма акт 16, а количествена сметка 80 000лв + ДДС 16 000 = 96 000лева. Фирмата не можа да изтегли заем, а има уговорка строителя да и фактурира СМР всеки месец в разтояние на пет години за сумата от 96 хил.лева.

Как да осчетоводя сградата? Как да осчетоводявам месечните данъчни фактури, които строителя пуска?Отговори

  • Здравейте!

    Поради разсрочването на плащането е редно е да се съобразите с принципа на счетоводството за предимство на съдържанието пред формата. Според него сделките и събитията се отразяват счетоводно в съответствие с тяхното съдържание, същност и икономическа реалност, а не формално според правната им форма. Тоест всичко зависи от това какъв по своята същност е договорът, който са сключили предприятията за въпросната постройка. От това зависи и как ще се осчетоводи самата сграда.

    Поздрави,
    Петя Иванова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗС

-->