Георги Иванов Георги Иванов Потребител

Продажба на недвижим имот от фирмаЗдравейте,
Фирма регистрирана по ДДС продава недвижим имот-ателие, закупено 2007-ма година с остатъчна стойност 9 800лв и данъчна оценка 40 000лв.

Фирмата иска да продаде ателието с 100лв печалба. Каква трябва да бъде данъчната основа и начисления данък по ДДС?Отговори

 • Здравейте,
  съгласно ЗДДС, данъчна основа по смисъла на този закон е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена и се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер.
  Важното в случая е да определите, дали ще начислите ДДС или не, тъй като след промените в ЗДДС - доставчикът, който продава стара сграда (т.е. закупена преди повече от 5 години, както във Вашия случай) може да определи дали доставката да бъде облагаема или не. Ако избере доставката да бъде облагаема, то тогава следва да се начисли 20% ДДС.
  Във втория случай, ако доставчикът реши да извърши освободена доставка - ще трябва да извърши корекция на ползвания данъчен кредит, тъй като не са изминали 20 години от датата на закупуването на имота. Объщам внимание, че корекцията на ползван ДК се отнася само за доставка, свързана с имот, придобит след 2007г. Ако имотът е придобит преди 2007г. не следва да се извършва корекция на ДК, тъй като преди 2007г. режимът на доставки с имоти е бил друг, а съгласно чл.80, ал.1, т.2 от ЗДДС - ако данъчният режим на доставките, за които регистрираното лице използва стоките или услугите, бъде променен със закон не се коригира стойността на ползвания данъчен кредит.


  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->