Пийт  Зилк Пийт Зилк Потребител

ДДС за съпровождащ автомобилЗдравейте,
Фирма извършва транспортни услуги, които се класифицират като такива с извънгабаритен товар. Според Наредба № 11 от 3 Юли 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства, член 22 изисква наличието на съпровождащ автомобил за територията на България.

Горивото и другите разходи влизат ли в хипотезата на член 70, ал. 2 от ЗДДС? Има ли право на данъчен кредит за разходите по съпровождащия автомобил, тъй като той е лек?Отговори

  • Здравейте,

    Разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от ЗДДС пояснява при кои случай имате право на данъчен кредит за стоките и услугите свързани с експлоатацията на леки автомобили. В т. 4 във връзка с т. 1 от същия член, е записано, че превозните средства трябва да се използват за транспортни, охранителни и т.н. услуги.
    При тази хипотеза щом дружеството извършва транспортни услуги то за него е приложима разпоредбата на чл. 70, ал. 2.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->