Кръстина Алексова Кръстина Алексова чистач

Право на платен годишен отпускПенсионерка съм. Работя като чистач в образователно училище. От 07.03.2016 г до 26.03.2016 г не съм се водила на работа. Работният ми ден е 4-часов на трудов договор с 6-месеца изпитателен срок. През м.08.2016 г училището ще затваря врати и всички учители и служители ще ползват отпуск. Аз имам ли право на отпуск - платен или неплатен?Отговори

 • Здравейте. Имате право на платен и неплатен отпуск - в съответствие с отработеното за времето на договора време.

  kazimirc4
 • Здравейте,

  Съгласно КТ трудовият стаж при четири часов работен ден се признава като за пълен такъв (Раздел II Трудов стаж).
  Съгласно наредба за работното време, почивките и отпуските Работникът и служителят, който работи през част от законоустановеното работно време (непълно работно време), има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж (глава трета отпуски, раздел едно ПГО).
  Затова и платеният годишен отпуск, който ви се полага е 20 работни дни при цяла календарна година, а при непълна такава пропорционално на изработеното, но като при пълен работен ден.
  Разбира се, имате право и на неплатен отпуск (чл. 160 от КТ).
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->