Д. Николова Д. Николова счетоводител

Облагане на печалба от игра по смисъла на ЗДДФЛОрганизираме от името на наш клиент рекламна игра, в която участниците следва да напишат есе/стих. Творбите на участниците се подлагат на гласуване в Интернет/Фейсбук и този, който получи най-много гласове печели награда. В правилата на промоцията е записано, че от един IP адрес за едно произведение може да бъде гласувано само един път. Следва ли лицето, което е получило наградата да я декларира в годишната си данъчна декларация. Трябва ли да издадем служебна бележка по чл.35 от ЗДДФЛ и кой е издателят й - рекламната агенция, която организира играта или клиента-възложител на играта? Ще бъде ли различна ситуацията, ако след гласуването от 10-те участника с най-голям брой гласове, Нотариус изтегли печелившия?Отговори

 • Здравейте,

  По същество въпросът Ви се свежда до това дали тази награда е облагаем доход по ЗДДФЛ или не.

  Общият принцип на ЗДДФЛ е, че всички доходи са облагаеми с изключение само на онези, които са изрично посочени в закона като необлагаеми. Измежду посочените необлагаеми доходи към Вашия казус могат да са относими единствено точки 20 и 21 от чл. 13 от ЗДДФЛ. Тъй като в случая очевидно не става въпрос за хазартна игра, то остава да се разсъждава дали може да се класифицира като нехазартна игра, в която печалбата се определя на случаен принцип. Видно от основните параметри на играта, които давате, победителят се определя чрез гласуване, според това дали литературното произведение се е харесало на потребителите или не. С други думи победата не е плод на случайност, а на демонстрирани литературни умения. В този случай наградата е облагаем доход по ЗДДФЛ и се дължи данък в размер на 10%.

  Алтернативният вариант с изтегляне на печалившия от нотариус изглежда предлагате единствено с цел вкарване на някакъв случаен елемент в играта и евентуално необлагане на наградата. Не може да се даде категоричен отговор какво би било третирането от органите на НАП, ако не се разполага с пълна информация за условията на играта. Въпреки това, предвид традиционно силно фискалния подход на НАП и факта, че законът говори за случайно определяне на печалбата (а не на печалившия), считам, че най-вероятно органите на НАП ще третират наградата като облагаема и при тази алтернатива.

  В условията на получаване на облагаем доход, лицето - победител следва да декларира наградата в своята годишна данъчна декларация. Отделно от това предприятието - платец на нагарадата следва да я включи в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, а от началото на 2011 г. и да издаде служебна бележка в специална форма при изплащането на наградата. Дали задълженото предприятие е рекламната агенция или клиентът - възложител зависи от договорките между тях и по-конкретно от чие име формално се изплаща наградата.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->