Потребител

Данък "Уикенд"Здравейте.
Фирмата има автомобил, придобит през 2011 г., за който е ползвала данъчен кредит при придобиването му. От м.07 2016 автомобилът се ползва за фирмена дейност и за лични нужди от служител във фирмата. Служителят зарежда гориво на автомобила от "джоба си" и не взема фактура, когато го кара за лични нужди. При това положение имам няколко въпроса:

1) По какъв начин ще се засегнат амортизациите при преобразуване на финансовият резултат в края на годината? Защото според ЗДДС, чл. 27, ал. 2 "При определяне на сумата на направените преки разходи на използваните стоки, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, ако се използваха в дейността на лицето, се взема предвид разход за изхабяването им като част от данъчната основа, върху която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, изчислен за всеки данъчен период по линейния метод за период 5 години, считано от данъчния период, през който е упражнено правото на данъчния кредит включително за движими вещи"

2) Тъй като това е вид непаричен доход за служителя, трябва ли да се плащат осигуровки върху този доход или трябва този доход да се обложи според ЗДДФЛ?

3) Съпътстващите разходи за гуми, резервни части и т.н би следвало да се пренасят на части по линейният метод за 12 месеца в дан. оsnoва на доставката за лични нужди - как точно трябва да стане това? Kато разходи за бъдещи периоди ли?Отговори

 • Здравейте,

  По точка едно от въпроса Ви - Амортизациите за автомобила няма да се променят. Те се отчитат както до момента. Ще се промени разхода на фирмата непризнат за данъчни цели (точно във връзка с амортизациите). Той ще бъде посочен в Увеличени на счетоводния финансов резултат.

  По точка втора от Въпроса Ви - да тези разходи трябва да се обложат с осигуровки и ДОД.

  По точка трета от Въпроса Ви - текущите разходи за автомобила се отнасят за конкретен месец и няма нужда да се разсрочват.

  Поздрави,
  Васил Байнашев
  • 13 Jul 2016 14:17
  • (Потребител)
  • 0
  Много благодаря :)
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->