Пламен Трифонов Пламен Трифонов Стифадор

Изчисляване на база при платен годишен отпускЗдравейте, предоставям ви фиша си за работна заплата за месец юни 2016г. в който съм ползвал отпуск от 4 дена

Стр.1/1
#:10----------------Възнаграждение м.Юни.2016 г (раб.дни:22)-----
ОП.ЕКСПЛОАТАЦИЯ Заплата(01): 1000.00
ПЛАМЕН ТРИФОНОВ Работна седмица: 5 д
Отр.дни:18 (т.ф:818.18 лв) Тр.стаж опит към 01.06.2016 г: 09 г.03 м.09 д
--------------------------------------------------------------------------------
(ЕГН:/роден:13/кат.пенсия:3) (За облагане:1572.73)
1.Основна заплата /1110 818.18 301.Данък общ доход 157.27
2.ДТВ тр.стаж/пр.оп/1110 5.40% 44.18 353.Фонд "Пенсии" 5.70% 102.92
10.Нощен труд /1110 42ч 42.00 354.Фонд "Универсале 2.200% 39.72
14.Извънреден труд /1110 79.00ч 709.65 358.Лична вноска ЗОК 3.20% 57.78
91.Ваучери /1110 (60.00) 363.Ф"Общо забол/Май 1.400% 25.28
207.Платен отпуск 4 дни 191.64 394.Фонд "Безработица 0.40% 7.22
400.РЗ-Дебитни карти 1415.46
-Сер.#:3---------------------------------------------------------------------
Общо: 1805.65 1805.65
БЕЗКАСОВО ПРЕВЕДЕНА ЧИСТА СУМА: 1415.46 Подпис:..................
----------------------------Обработено-от-wTERES-C:\T353\N\2016-07-11(16:55:56)-
Осигуровки, платени от работодател:330.43лв/ платени от работник:232.92лв
Осиг.стаж:09г 03м 09д (+22д) Мин.Праг:446лв/8ч, реално:446лв
--------------------------------------(Изв.труд за 2016 г.вклч.тек.мес:79.00 ч)-


Сега ви предоставям и фиша за РЗ за м. май 2016 в който имам отработени повече от 10 дни и който би трябвало да бъде взет за база за изчисляване на платения отпуск през месец Юни.

Стр.1/1 -------------------Възнаграждение м.Май.2016 г (раб.дни:19)--------------------
ОП.ЕКСПЛОАТАЦИЯ Заплата(01): 1000.00
ПЛАМЕН ТРИФОНОВ Работна седмица: 5 д
Отр.дни:13 (т.ф:684.21 лв) Тр.стаж опит към 01.05.2016 г: 09 г.02 м.09 д
--------------------------------------------------------------------------------
(ЕГН:/роден:1/кат.пенсия:3) (За облагане:1365.72)
1.Основна заплата /1110 684.21 301.Данък общ доход 136.57
2.ДТВ тр.стаж/пр.оп/1110 5.40% 36.95 303.Аванс ДТВ 500.00
10.Нощен труд /1110 14ч 14.00 353.Фонд "Пенсии" 5.70% 89.38
30.ДТВ/заповед /1110 500.00 354.Фонд "Универсале 2.200% 34.50
91.Ваучери /1110 (60.00) 358.Лична вноска ЗОК 3.20% 50.18
207.Платен отпуск 6 дни 332.84 363.Ф"Общо забол/Май 1.400% 21.95
394.Фонд "Безработица 0.40% 6.27
400.РЗ-Дебитни карти 729.15
-Сер.#:3-------------------------------------------------
Общо: 1568.00 1568.00

Интересува ме правилно ли е определена базата, без да се включва ДТВ в размер на 500лв към нея? Не би ли следвало при така предоставената информация базата за отпуск за Юни да се определя от Брутната заплата за май включваща: Основна заплата 1000лв. + ДТВ тр. стаж 36.95лв. + Нощен труд 14лв. + ДТВ заповед 500лв. Това допълнително трудово възнаграждение е по заповед и не е с регулярен характер!

И следващият ми въпрос е евентуален отпуск за месец Юли в тази база следва ли да се включи Начисленият ми извънреден труд през месец Юни при положение, че сме на осреднено работно време на 6 месеца то е с регулярен характер на всеки 6 месеца?Отговори

 • Здравейте,
  обезщетението за неизползвания платен годишен се изчислява по реда на чл. 177 КТ (т.е. базата за изчисляване на обезщетението е месецът, предхождащ месеца на прекратяване на трудовото правоотношение, в който има поне 10 изработени дни) към деня на прекратяването на трудовото правоотношение.
  В чл. 17, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) е предвидено, че в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 КТ или на обезщетенията по чл. 228 от кодекса се включват:
  1. основната работна заплата за отработеното време;
  2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда;
  3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор, или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер;
  4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 КТ;
  5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 КТ (невиновно неизпълнение на трудовите норми);
  6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 КТ;
  7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 КТ (частичен брак по вина на работника/служителя и производство на негодна продукция не по вина на работника/служителя).
  В точка 3 е хубаво да обърнем внимание на факта, че единствено възнагражденията над работната заплата, които са с постоянен характер се включват при определяне на размера на обезщетението по чл. 224.
  Под допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер се има предвид - тези допълнителни възнаграждения, който са изброени (вписани) в трудовия договор. Такива са доплащането за ТСПО (клас прослужено време), доплащането за нощен труд и други. Всякакви еднократни плащания, премии, "Коледни" добавки и бонуси, изплатени случайно в месеца, предхождащ месеца на прекратяване на трудовото правоотношение, НЕ се включват при изчисляване на размера на обезщетението.

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->