Пийт  Зилк Пийт Зилк Потребител

Декларация едно при ТЕЛКЗдравейте,
Лице бива назначено на трудов договор и притежава решение на ТЕЛК с точно 50% НР. Месечната му основа по ЗДДФЛ ще бъде под 660 лева, което означава, че в графа 31А на декларация 1 ще запиша 0,00 данък.

Коректно ли е да се запише сумата нето в графа 34 в реалния ѝ размер или се пише такава, каквато би била без наличието на ТЕЛК? Питам във връзка с евентуално изплащане на болнични от НОИ. Да не стане проблем поради по-високата нетна стойност на възнаграждението?Отговори

  • Здравейте,

    Правилно сте отбелязал, че в поле 31А на декларация образец 1 се пише 0.00, когато има служител с 50 и над 50 % неработоспособност. В поле 34 се попълва сумата на нетното възнаграждение, определена по реда на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г. (т.е. сумата, която лицето реално получава за периода, който се декларира).

    Поздрави,
    В. Родева
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->