Еленка Ненкова Еленка Ненкова Потребител

Изплащане на отпуск при напусканеЗдравейте,
Месец юни получих освен заплатата си и бонус и същия месец подадох молба за напускане. Последният ми работен ден е 30ти юли. Тъй като имам дни от отпуската ми, които трябва да ми се изплатят при напускане, искам да попитам, кой ще е месецът, който ще вземат за база и ако е юни, то ще бъде ли базиран на заплатата ми + бонуса?Отговори

 • Здравейте,
  обезщетението за неизползвания платен годишен се изчислява по реда на чл. 177 КТ (т.е. базата за изчисляване на обезщетението е месецът, предхождащ месеца на прекратяване на трудовото правоотношение, в който има поне 10 изработени дни) към деня на прекратяването на трудовото правоотношение.
  В чл. 17, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) е предвидено, че в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 КТ или на обезщетенията по чл. 228 от кодекса се включват:
  1. основната работна заплата за отработеното време;
  2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда;
  3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор, или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер;
  4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 КТ;
  5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 КТ (невиновно неизпълнение на трудовите норми);
  6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 КТ;
  7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 КТ (частичен брак по вина на работника/служителя и производство на негодна продукция не по вина на работника/служителя).
  В точка 3 е хубаво да обърнем внимание на факта, че единствено възнагражденията над работната заплата, които са с постоянен характер се включват при определяне на размера на обезщетението по чл. 224.
  Под допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер се има предвид - тези допълнителни възнаграждения, който са изброени (вписани) в трудовия договор. Такива са доплащането за ТСПО (клас прослужено време), доплащането за нощен труд и други. Всякакви еднократни плащания, премии, "Коледни" добавки и бонуси, изплатени случайно в месеца, предхождащ месеца на прекратяване на трудовото правоотношение, НЕ се включват при изчисляване на размера на обезщетението.

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->