Биляна Антонова Биляна Антонова Потребител

Фактура за самолетен билетЗдравейте,
Българско дружество е закупило самолетен билет за командирован служител от австрийска фирма с валиден ДДС номер - Austrian Airlienes. Лицето е командировано до Виена. Билетът е София-Виена-София и е на стойност 177,49 евро.

Трябва ли да се издаде протокол по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС? Какво е основанието за издаване на протокола? Каква ще е ставката за облагане с ДДС? На кака стойност да бъде протокола? В кои клетки на дневника за покупки и дневника за продажби следва да бъде отразен протоколът? В СД по ДДС къде следва да бъде отразен протоколът? Какво основание за начисляване или неначисляване на ДСС следва да се посочи в протокола?Отговори

 • Здравейте,
  в случая е налице получена услуга по превоз на пътници по въздух. На основание чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗДДС същата е облагаема с нулева ставка. Услугата подлежи на удостоверяване с документите по чл. 22 от ППЗДДС.
  Получената фактура за превозната услуга не е задължително да бъде включена в дневника за покупките. Защото, както ще видим от изложеното по-долу, в него ще намери отражение протоколът по чл. 117 от ЗДДС.
  За да съществува задължение за самоначисляване на ДДС, нужно е да е налице хипотезата на чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС. В случая това означава доставчикът (авиокомпанията) да не е установен на територията на България (да няма у нас седалище или постоянен обект) и услугата (която е облагаема) да е с местоизпълнение на наша територия.
  Съгласно чл. 21, ал. 4, т. 2 от ЗДДС мястото на доставка на услугите по превоз на пътници е мястото, където се осъществява транспортът, пропорционално на реализирания пробег. Което означава, че при международен транспорт на пътници местоизпълнението е на териториите на всички държави, през които преминава превозът, пропорционално на изминатите разстояния във всяка от тях.
  С оглед на казаното, когато лицето превозвач не е установено на територията на България, а пътническият превоз преминава и през страната ни, формално съществува необходимост от съставянето на протокол по чл. 117, независимо че облагането на международния пътнически превоз е с нулева ставка. В него следва да се посочи данъчна основа, съответстваща на стойността на превоза на наша територия. Което не е съвсем лесно да бъде направено. Затова намирам за допустимо в протокола да се посочи цялата цена на транспортната услуга (пълната стойност на самолетните билети) – това е по-лесно приложимо от практическа гледна точка, а и не води до изкривяване на данъчния резултат за периода.
  Необходимостта от издаването на протокол произтича от нормите на чл. 117, ал. 1, т. 1 от ЗДДС и чл. 81, ал. 6 от ППЗДДС. Посочената разпоредба от правилника определя, че протокол по чл. 117 от закона се издава и тогава, когато доставката е облагаема с нулева ставка. В данъчния документ трябва да се отбележи разпоредбата на чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, според която за сделката е приложима въпросната ставка. Тъй като данъкът ще бъде начислен със ставка от нула на сто, протоколът реално няма да съдържа размер на ДДС.
  Тъй като протоколът ще е издаден за доставка, облагаема с нулева ставка, данъчната й основа се посочва в дневника за продажбите в колона 14 („ДО на получени доставки по чл. 82, ал. 2 - 5 ЗДДС”), а в колона 15 („Начислен ДДС за ВОП и доставки по к. 14”) се попълва стойност 0 (нула). В справката-декларация за ДДС данъчната основа ще намери отражение в клетка 12; докато клетка 22 няма да съдържа начислен данък за тази получена услуга по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС.
  В дневника за покупките данъчната основа на въпросната доставка ще се впише в колона 9 („ДО и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2-5 ЗДДС и вносът без право на данъчен кредит или без данък”), а в справката-декларация за ДДС – в съответстващата й клетка 30.

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->