vania evlogieva vania evlogieva Administrator

Данъчни облекчения за инвалидиИмам ТЕЛК от 04.02.15г. до 01.02.18г. със степен на увреждане 62 %. От 21.12.15г. имам пенсия за осигурителен стаж и възраст. Мога ли пожизнено да ползвам облекчения за данък по МДТ и данък по ЗДДФЛ?Отговори

 • Здравейте,

  Да, в действително ще може да ползвате това облекчение пожизнено. И в двата закона, които споменавате има такива текстове. В ЗМДТ релевантна е разпоредбата на параграф 20-ти от заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси, в сила от 01.04.2004 г.:

  § 20. Лицата с увреждания, трайно намалената работоспособност на които е установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са навършили тази възраст в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват правата си по този закон пожизнено независимо от определения в експертното решение срок.

  А в ЗДДФЛ съответно е разпоредбата на 3-тата алинея на параграф 10а от преходни и заключителни разпоредби, в сила от 01.01.2012 г.:

  § 10а. (3) Лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок.

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->