Vanya Mıhaılova Vanya Mıhaılova Потребител

Смяна на счетоводителЗдравейте,
Мой близък желае да му бъда счетоводител. Предишният колега категорично отказва да ни даде оборотна ведомост. Понеже не искаме да се стига до съд, какво може да се направи? Правилно ли ще бъде да се върна назад и да осчетоводя всичко?Отговори

 • Здравейте,

  Ако доброволно не предадат документите (което е в разрез с чл. 45 от Закона за счетоводството), може да подадете жалба в отдел "Икономическа полиция". Това действие ще бъде достатъчно, за да получите документите, преди да се обърнете към съдебните органи.

  Справка чл. 45 от ЗС:
  (1) При прекратяване на трудовоправното, служебното или облигационното отношение със съставител на финансови отчети счетоводната документация се предава на неговия приемник.
  (2) Приемането и предаването по ал. 1 се извършва в присъствието на комисия по ред и начин, определени от органите на управление на предприятието.
  (3) При прекратяване на правните отношения с ръководителя на предприятието същият е длъжен да предаде на своя приемник цялата намираща се при него счетоводна и друга служебна документация на предприятието.

  Поздрави,
  В. Родева
 • Благодаря Ви! Обаче, няма никаква следа от нея! Нито име, нито подпис или договор! Всичко е подавано от името на моя близък!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->