Маргарита Аврамова Маргарита Аврамова учител

Обещетение при пенсиониране на учителРаботя като учител в държавно училище от 23 години. Смятам да започна работа в частно училище. Ще имам ли право при пенсионирането след 3 г. да се възползвам от обещетението - определения брой заплати, полагащи се за 10 г. работа при един работодател? Т. е. изравнен ли е статутът на частните училища с този на образователните институции на бюджетна издръжка по отношение на пенсионирането?Отговори

  • Здравейте г-жо Аврамова,
    изискването на чл. 222 от КТ е последните 10 години от трудовият стаж да са при един работодател. В посоченият от Вас случай става въпрос за двама различни работодатели - общинско училище и частно училище ( вероятно търговско дружество), при тези условия ще имате право да получите 2 брутни работни заплати от последния си работодател при прекратяване на трудовото правоотношение.

    Поздрави,
    Доника Маринова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->