валя боровинова валя боровинова Потребител

Прекратяване на срочен ТДЗдравейте.
Лице е назначено на срочен ТД по чл.68, ал.1, т.1 от КТ - от 27.06.2016 до 27.09.2016 - 3 месеца. Може ли и как да бъде прекратен договора предсрочно по негово желание? Работодателят също е съгласен с това. Претенции няма и от двете страни. Интересува ме - стандартният начин за прекратяване ли да следвам, както при безсрочен ТД?Отговори

 • Здравейте,

  можете да прекратите трудовия договор по взаимно съгласие на основание чл. 325, ал. 1 от Кодеска на труда, който гласи следното:
  "Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:
  1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието;"

  Поздрави,
  Цветан.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->