НАДЯ БУЧУКОВА НАДЯ БУЧУКОВА УПРАВИТЕЛ

Продавач на граждански договорМоже ли лице да работи на граждански договор като продавач на обект бърза закуска и какви парични задължения има към държавата?Отговори

 • Здравейте !

  При гражданския договор работникът няма работно място и работно време. Гражданския договор се сключва за извършване на определена работа за определен период от време. Това са основните разлики между трудовия и гражданския договор. Направете преценка дали работата, която ще изпълнява лицето отговаря на посочените изисквания.

  Анелия Петрова
 • Здравейте,

  при евентуална проверка на Инспекция по труда, може да се констатира прикрит трудов договор, с което се установява нарушение на чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда, а именно:
  Работодател, който наруши разпоредбите на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3 и чл. 63, ал. 1 или 2, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение.

  Ще Ви бъде наложена имуществена санкция на основание чл.53 от ЗАНН, вр. с чл. 414, ал.3 от КТ, в размер от 1500 до 15 000 лева.

  Поздрави,
  Цветан Терзийски.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->