borqna goleva borqna goleva prodavah-konsultant

Подаване на молба за напусканеВ договорът които подписах изрично е написано, че при прекратяването му от която и да е от страните дължи предизвестие от един месец. Реших да напиша молбата за напускане по образец, съгласно чл.326, ал.1. Прекият ми ръководител ми каза, че не било нужно да пиша толкова много и ми даде копие от тяхна молба за напускане, в която не е упоменато нищо, единствено "Моля да бъда освободен от заеманата от мен длъжност по взаимно съгласие ,считано от..."

Имат ли право да не приемат моята молба за напускане, ако не е написана по техния образец? Коя от молбите е редно да пусна? Възможно ли е да я пусна по пощата с обратна разписка?Отговори

 • Здравейте,

  когато подадете молба за напускане с предизвестие, трудовият Ви договор се счита за прекратен с изтичане на срока на предизвестието.
  Котато договорът се прекратява по взаимно съгласие, никоя от страните не дължи обезщетение, освен това, което работодателят Ви дължи за неизползван годишен отпуск. В молбата за напускане по взаимно съгласие трябва да посочите датата, от която се съгласявате договорът да бъде прекратен.

  В единя случай договорът се счита за прекратен след един месец (срока на предизвестието), а в другия датата посочена в молбата.

  Когато подавате молба за напускане с предизвестие, трябва да изискате входящ номер, за да докажете, че сте я подала, с което е прекратен договорът след изтичане на срока.

  Ако е молба по взаимно съгласие, работодателят трябва да я разпише, с което изрично да изяви волята си.

  Поздрави,
  Цветан Терзийски.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->