Потребител

Изплащане на процент за прослужено време със задна датаЗдравейте,
Работих като учител. При постъпването ми на работа счетоводителката ми каза, че в трудовата си книжка нямам подписи и печати от някои от предишните работни места. Предоставих УП2 и УП3 с дата на издаване след постъпването ми на работа. Въпреки че предоставих съответните документи, нужното увеличение към заплатата за клас прослужено време не ми е било начислявано. Четири години съм работила без да ми е изплащана сума за клас прослужено време. Когато се наложи да се пенсионирам предоставих документите УП 2 и УП 3 на счетоводителката в училището с нова дата на издаване и ми беше изплатен процентът за прослужено време за последния работен месец с 80 лв. повече от предишния месец. Следващият месец излязох в пенсия.

След като ми е изплатен процент за прослужено работно време последния работен месец, а вече съм подала документи за пенсиониране, имам ли право да ми бъде изплатен процент за прослужено време през годините назад, в които съм работила, а не е бил начисляван?Отговори

  • Здравейте,
    съгласно чл. 12 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж може да се установи с трудова, осигурителна и занаятчийско-ученическа книжка или с удостоверение, издадено въз основа на изплащателни ведомости или партидни книги или други документи, удостоверяващи време, което се признава за трудов стаж по чл. 354 от Кодекса на труда. Би следвало при представяне на УП да Ви бъде зачетен трудов стаж, независимо от пропуските в попълването на трудовата книжка.
    Бихте могли да имате претенции към работодателя за неспазване на разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. В КТ чл. 358 е посочено, че исковете по трудови спорове се предявяват в 3-годишен срок за всички останали случаи, в които попада и Вашия.

    Поздрави,
    Доника Маринова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->