Павлета Карачорова Павлета Карачорова Потребител

Определяне на данъчна основа по чл.27, ал.5 от ЗДДСЗдравейте,
Как ще се определи данъчната основа съгласно чл 27 ал.5 от ЗДДС при следните параметри:
- сграда с цена на придобиване 50 000/ползван ДК 10 000 при покупката през януари 2 006 г.
- срок на амортизация - 20 г.
- прекратяване на дружеството - март 2016Отговори

  • Здравейте, какво ще се случи със сградата?
  • Здравейте,

    нека приемем,че става въпрос за дерегистрация на дружеството по ЗДДС и в тази връзка,се счита,че се извършва доставка на всички налични активи.

    Благодаря!
  • Здравейте,

    съгласно параграф 1, т.5 на ДР от ЗДДС сградата е стара. Чл.45, ал.3 от ЗДДС гласи: "Освободена доставка е и доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях." Ал.7 на същия член дава възможност доставчикът сам да избере доставката да бъде облагаема.  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->