Пийт Зилк Пийт Зилк Потребител

Фирма без приходиЗдравейте.

Фирма без приходи до момента за 2016 година и с тенденция да е така до края на годината, има налична банкова сметка. Има ли коректен счетоводен вариант, банковите и други такси през годината да се отразят без да формират счетоводна и респективно данъчна загуба, което иначе би довело до подаване на годишна данъчна декларация 1010 (вместо 1010а) и ГФО до НСИ?Отговори

 • Здравейте,

  от счетоводна гледна точка банковите такси се отчитат като текущ разход и
  няма как да не се отразяват при положение, че такъв реално е възникнал.
  Без значение, дали дружеството формира приход, във всяка дейност съществува категорията постоянни разходи, които не зависят пряко от реализирания обем продажби такива са например разходи за амортизации, за заплати на персонала непряко зает в производството, за фиксиран наем и други.Тези разходи би следвало да се отчетат и съответно дружеството да формира счетоводна и данъчна загуба,
  Моето лично мнение по поствения въпрос е,че банковите такси е редно да се отчетат като текущ разход.

  С уважение,
  Лилия Веселинова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->