Димитър Димитров Димитър Димитров Потребител

Прекратяване на съдружие в ООДЗдравейте, имам следния въпрос:


Съдружник желае да прекрати участието си в ООД. За целта подава молба и след изтичане на срокът за предизвестие трябва да уреди имуществените си отношения с фирмата. По принцип има право на част от собствения капитал на дружеството, събразно дела си в него, но той смята, че активите да дружеството са със занижени цени, т.е ако се направи преоценка би трябвало увеличението да намери отражение и в СК, в частта на преоценъчния резерв, а оттам и в претенцията на съдружника към размера на дела.


Искам да попитам разсъжденията ми правилни ли са и дали това може да послужи като основание за започване на дело при неразбирателство с останалите съдружници, при консултации с адвокати тази възможност не беше засегната.Отговори

  • Здравейте,

    Съгласно чл. 125, ал. 3 от ТЗ имуществените отношения след напускането на съдружника се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването. Т.е. законодателят взема за критерий при оценката на дела на напускащия съдружник сумата на активите съобразно счетоводния баланс. Според съдебната практика съдът взема предвид именно балансовата стойност на активите при спорове между съдружниците.

    Може да се спори доколко този подход е справедлив за напускащия съдружник, но най-малкото може да се достигне до различен размер на претенцията съобразно прилаганите от дружеството счетоводни стандарти и счетоводни политики. Това е така, тъй като споменатата от Вас преоценка на дълготрайни активи е възможна само по МСФО и то, ако е избрана като счетоводна политика (тъй като по МСФО е възможен и подходът на историческата цена).

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->