Лиляна Ценкина Лиляна Ценкина учител по счетоводство

Доходи от наемЗдравейте!
Имам дъщеря, която е разведена и има собствен апартамент. Тя не живее в него и ми е дала устно разрешение да го давам под наем, като го поддържам и получавам парите от наема за мен. Между нас няма никакъв договор.

Коя от двете ни трябва да декларира получените доходи от наема, аз или тя? Нямаме и регистрирана фирма, нито на мое, нито на нейно име. За да го декларирам аз, като пенсионер, какъв документ трябва да приложа и дали трябва да подавам годишна данъчна декларация за получени от мен доходи, освен пенсията ми, като апартамента не е на мое име?Отговори

 • Здравейте,

  Желателно е отношенията с дъщеря ви да се уредят поне с Генерално пълномощно, което да Ви дава право да се разпореждате с въпросния имот. След като Вие получавате доходите, би следвало Ви да ги декларирате с ГДД (годишна данъчна декларация) по чл.50 от ЗДДФЛ в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Годишният данък се внася в същият срок. (чл. 67, ал.4 от ЗДДФЛ)

  За всички наемни отношения трябва да имате сключени договори за отдаване под наем на недвижим имот.

  Ако получавате наем от фирми или самоосигуряващи се лица, те трябва да Ви издадат Сметки за изплатени суми за всяко плащане и обобщена служебна бележка за целия годишен доход, която да приложите към ГДД. Освен това те би следвало да ви удържат авансово данък за първо, второ и трето тримесечие на годината в размер на 10% върху разликата между облагаемият доход от наем на движимо имущество намален с 10 на сто разходи. За четвъртото тримесечие биха Ви удържали данък ако Вие желаете и го декларирате пред тях. (чл.44, ал.4; чл.45, ал.4; чл. 65, ал.12 и ал.13 от ЗДДФЛ)

  Ако получавате наем от други физически лица, за дохода получен от тях не е необходимо нищо да прилагате към ГДД. За тези суми вие сама дължите авансово данък в размер на 10% върху разликата между облагаемия доход по чл.31 от ЗДДФЛ (Облагаемият доход от наем на движимо имущество се определя, като придобитият доход се намалява с 10 на сто разходи) и осигурителните вноски, които сте задължена да правите за своя сметка. Данъкът се внася в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода. Не се внася авансов данък по за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година. (чл.44, ал.1; чл. 67, ал.1 и ал.2 от ЗДДФЛ)

  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->