Даниела Капсъзова Даниела Капсъзова счетоводител

Облагане с данък при източника на чуждестранно лице за доходи от счетоводни и правни услугиМоля за вашето становище относно следното:


През м. февруари 2011 на чуждестранни юридически лица от САЩ са изплатени суми за възложени от българско юридическо лице услуги по независим счетоводен одит на предприятие от САЩ, което българското дружество желае да закупи и на адвокатско дружество за услуги по изготвянето на нужните правни документи по придобиването на щатската компания от българското дружество. По този повод имам следните конкретни въпроси:


1. Трябва ли българското дружество да удържи данък при източника на щатската счетоводна компания за извършения одит и доколко тези разходи могат да се считат за консултански и технически услуги по ЗКПО?


2. Трябва ли българското дружество да удържи данък при източника на щатското адвокатско дружество за извършените юридически услуги по придобиването и доколко тези разходи могат да се считат за консултански и технически услуги по ЗКПО?


3. Може ли да се отложи плащането на данъка при изчочника по ЗКПО, ако се задейства процедура по СИДДО?


Благодаря предварително!Отговори

  • Здравейте,

    По 1. и 2. въпрос - не е възможно да се даде мнение, ако не се разполага с подробна информация за естеството на предоставянети услуги. За съжаление в административната и съдебната практика няма наложена ясна разграничителна линия между консултантските и другите видове услуги и винаги съществува рискът (както и многократно се е случвало) НАП да класифицира даден тип доход в обхвата на техническите услуги (дори и при наличието на само малък консултантски елемент), облагаеми с данък при източника. В тази връзка по-важен е третият въпрос.

    По 3. въпрос - Вие бихте могли не просто да отложите плащането на български данък при източника, а изобщо да го избегнете. По силата на дейставащото СИДДО между България и САЩ не се дължи данък при източника в България при извършването на консултантски услуги от американско дружество. Имайте и предвид, че от преди месец се повиши таванът на дохода, под който данъчно задължените лица могат да прилагат СИДДО без изрично разрешение от НАП, ако са се снабдили с необходимите за това документи - вече е 500 000 лв.

    Поздрави,

    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->