Марина Иванова Марина Иванова Потребител

ГФО на фирми без дейност за 2015Здравейте,

имам регистрирана фирма през 2014, която не е извършвала дейност до сега. Всяка година подавам декларация за неактивност към НАП и друга за НСИ. Имам мейл, че според новия закон за Счетоводството и фирмите без дейност са задължени да подадат за публикуване ГФО за 2015 в Търговски регистър до 30.06.2016. Въпросите ми са: 1. Къде конкретно в Закона го пише? 2. Трябва да подам нулев баланс и приложение или само приложение?

3. Тъй като съм изпуснала срока, ще бъда ли глобена при подаването на документите?

Поздрави,

Марина Иванова


Отговори

 • Здравейте !

  Според чл. 38, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството предприятията публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, както следва:
  1. всички търговци по смисъла на Търговския закон - чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър, в срок до 30 юни на следващата година;

  Текста на чл.38 от Закона за счетоводството не разделя предприятията на работещи и неработещи. Той се отнася за всички предприятия. Неработещите предприятие също имат задължение да публикуват своите отчети, дори и те да са нулеви. В останалите алинеи на този член вече е записано кои предприятие какви отчети са длъжни да публикуват, като са направени облекчения за малките предприятие.

  Анелия Петрова

 • Административното наказание е на основание чл.74 от Закона за Счетоводството, според който, този който е задължен и не публикува финансов отчет, се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

  Санкциите се налагат от НАП, а не от Агенция по вписванията (Търговски регистър).

  Анелия Петрова
 • Благодаря!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗС

-->