Todor Hristov Todor Hristov vazpitatel

Ранно пенсиониране на учителите и възпитателитеУдържа ли се данък върху обезщетението при пенсиониране на учителите и възпитателите?Отговори

  • Здравейте, г-н Христов,
    ако визирате обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ - при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.За учителите е договорено допълниелно в по-висок размер.
    Това обезщетение е необлагаемо, съгласно чл. 24, ал.2, т.8 от Закона за данъците върху доходите на физически лица.

    Поздрави,
    Доника Маринова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->