Nikolai Uromov Nikolai Uromov Потребител

Обезщетение при безработица по чл.54аВ случай на прекратено правоотношение по чл. 71 от КТ и право на парично обезщетение по чл. 54а от КСО има ли срок за сключване на новия трудов договор с новия работодател? Заповедта за прекратяване на трудовия договор ми е от 14.11.2016. В какъв срок след това трябва да бъде сключен новия трудов договор, за да мога да се възползвам от обещетението по чл. 54а от КСООтговори

 • Здравейте,

  обезщетението за безработица се дължи, единствено ако са спазени следните изисквания на Кодекса за социално осигуряване:
  1. за лицата са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването;
  2. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
  3. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;
  4. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс, с изключение на еднодневните договори по Кодекса на труда;
  За да получавате обезщетение трябва да се регистрирате в 7- дневен срок в Агенцията по заетостта и в 3- месечен срок от датата на прекратяване на договора сте подали заявление.
  Изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява при
  започване на трудова дейност, за която лицето подлежи на задължително осигуряване по този кодекс, като в 7- дневен срок, следва да уведомите Агенцията.

  За справка: чл. 54а, чл. 54д от КСО.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Станислав Колев

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->