george branekov george branekov Потребител

Капитал на дружество1. Как се формира капитала при дружество в несъстоятелност?


2. До колко може да нараства капитала на едно дружество?


3. Кога едно дружество може да се декапитализира?Отговори

 • Здравейте,

  На първо място следва да отбележа, че юридическото понятие капитал се различава от съответното счетоводно понятие. От юридическа гледна точка капиталът е числото на регистрирания в Търговския регистър капитал. Той е постоянна величина, която не се променя вследствие на дейността на дружеството, а само с решение на Общото събрание. Най-близкото съответно счетоводно понятие е Основен (Регистриран) капитал. Счетоводният капитал е общата сума на капитала (вкл. Резерви, Финансови резултати), представляваща разликата между активите и пасивите на предпрятието.

  1. При откриване на производство по несъстоятелност сумата на капитала не се променя (нито от юридическа, нито от счетоводна гледна точка).

  2. Нарастването на капитала на дружеството зависи само от решенията на Общото събрание, т.е. може да бъде увеличаван по реда на ТЗ неограничено.

  3. В българското търговско законодателство не съществува легален термин декапитализация. Моля да уточните дали под декапитализация имате предвид разпоредбите на чл. 252, ал. 1, т. 5 от ТЗ или чл. 742 от ТЗ, или нещо друго.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->