Ваня Александрова Ваня Александрова Потребител

Напускане на работа от страна на работникаВъзможно ли е работник, назначен на работа съгласно чл.70 от КТ за срок до 6 месеца в полза на работодателя, да напусне по собствено желание, без да дължи обезщетение и без предизвестие в рамките на този срок?Отговори

  • Ако желаете да напуснете работа никой не може да ви задържи насила. При така описаните клаузи от договора и ако в него има клауза за предизвестие, то за вас определеното предизвестие, което не може да бъде по-вече от 30 дни важи за всички случай - и по време на изпитателния срок и след това.

    Може да прекратите договорът си без да спазите дължимото от вас предизвестие , но в този случай за вас ще важи разпоредбата на чл. 220, ал.1 от КТ - Страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.


    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->