Пламена Стефанова Пламена Стефанова Счетоводител

Освобождаване на служител в срок на изпитване, който не се явява на работа под предтекст, че е в болничен?Здравейте,

Имаме служител, който има сключен договор със срок на изпитване до 01.01.2017 г. в полза на работодателя. От 14.11.2016 г. служителят не се явява на работа под предтекст, че е в болничен. Не може да удостовери, че наистина се намира в болница и че в края на лечението си ще представи болничен. Нямаме пряка връзка с него. Поискахме чрез негови роднини да представят служебна бележка от болницата, че се намира на лечение там и ще му бъде издаден болничен в края на престоя. Такава бележка не получихме.

Как е по-удачно да го водим в м. Ноември - В самоотлъчка или Непредставен болничен?

Може ли служителят да бъде освободен по чл.71, ал.1 от КТ до изтичане на срока на изпитване и в двата варианта? Какво ще се случи, ако го освободим, а след това представи болничен? Как би могла да му бъде връчена евентуално заповедта за прекратяване, след като не можем да го открием нито по телефон, нито на адрес?Отговори

 • Здравейте,
  трудовият договор със срок за изпитване е уреден в чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, който регламентира, че когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшествува от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него. Съгласно ал. 2 на чл. 70 КТ в договора по ал. 1 се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни.
  Разпоредбата на чл. 71, ал. 1 КТ предвижда, че до изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие. Ако срокът за изпитване по трудовия договор е уговорен в полза на работодателя, той има право да го прекрати без предизвестие по всяко време до изтичане на изпитателния срок.
  Основанието за прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 71, ал.1 КТ не е предвидено в чл. 333 КТ, който в ал. 4 урежда предварителната закрила при уволнение на работник или служител, който е започнал ползуването на разрешения му отпуск. Затова работникът не попада под тази закрила и може да бъде уволнен и по време на болничния отпуск.
  Поради това, считам че по- благоприятно за вас е да прекратите договора на основание чл. 71 от КТ, защото в този случай не е необходимо доказването на виновно поведение, действие или бездействие от страна на работника/ служителя, а само да се позовете на КТ, докато при дисциплинарно уволнение е необходимо да спазите цялата процедура при налагането на дисциплинарни наказания, предвидена в КТ.

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • В допълнение на вашия въпрос - при невъзможност заповедта да бъде връчена лично работодателят трябва да му я изпрати по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Тя се смята за връчена на датата, от която е датирана обратната разписка или с нотариална покана, с която каните служителя да се яви да получи заповедта и да предаде трудовата си книжка, за да бъдат вписани обстоятелствата по прекратяването на трудовия договор.

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->