Кики Кирова Кики Кирова Потребител

Попкупка на ДМА и последващи разходиЗдравейте,През изминалият месец фирмита ни закупува нова машина, по която се набират все още разходи за придобиването й(транспор, въвеждане в експлоатация, монтаж, проби и т.н.). Получаваме фактура за масло, което е на стойност около 1500 лв. Какви трябва да са последващите стопански операции, дали да се отрази към стойността на машината или да се сложи на разход това масло?Благодаря предварително!


Отговори

  • Здравейте,

    Съгласно МСС 16 - Имоти, машини и съоръжения, цената на придобиване включва покупната стойност на актива плюс всички невъзстановими данъци и направени преки разходи по придобиването на актива и привеждането му в състоянието, необходимо за неговата експлоатация. Затова трябва да определите дали разхода за масло е направен във връзка с привеждането на актива в необходимото състояние за правилната му експлоатация. Ако маслото не е закупено в тази връзка, то по - скоро трябва да се отчете като текущ разход или да се заприходи като суровина/материал в състава на стоково-материалните запаси.

    Поздрави!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->