Блади Димов Блади Димов Потребител

Ликвидация на дружествоПри ликвидация на дружество ЕООД в баланса със салда са само с/ки 101, 117 и 501. Може ли да взема следните операции 101/501 и 117/501 с което крайният ликвидационен баланс ще е нулев? И дължа ли на база тези операции някакви данъци?


Благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  Счетоводните записвания, които сте предложили, са коректни.

  От данъчна гледна точка е важно какво е качеството на собственика на ликвидиращото се дружество.

  Ако това е физическо лице, то разпределеният ликвидационен дял подлежи на облагане с 5% окончателен данък по ЗДДФЛ, като данъчната основа е разликата между получените при разпределението пари и документално доказаната цена на придобиване на дяловете (на практика във вашия случай това е сумата на внесения капитал по с-ка 101). Или казано с други думи, данъкът ще е 5% от сумата по с-ка 117 (предполагам при Вас това са някакви други резерви).

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->