Мерил Георгиева Мерил Георгиева експерт

Обезщетение при прекратяване на ТД поради намаляване на обема на работаРаботодателят ми ме уведоми, че поради намаляване обема на работа, трудовото ми правоотношение ще бъде прекратено на основание чл. 328, ал. 2 от КТ след изтичане на срока от 30 дни съгласно чл. 326, ал. 2 от КТ. Със заповед от 11.08.2016 г., на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ беше прекратено правоотношението ми, считано от 11.08.2016 г.

Колко брутни трудови възнаграждения следва да ми бъдат изплатени за това, че не е спазено предизвестието на основание чл. 220, ал. 1 от КТ и за неизползван платен годишен отпуск на основание чл. 224, ал. 1 от КТ?Отговори

 • Здравейте !

  От въпросът ви става ясно, че трудовият договор е прекратен на 11.08.2016 г., но не е ясно кога работодателя е отправил към вас предизвестието за прекратяване. Това е от съществено значение.

  Анелия Петрова
 • Предизвестието за прекратяване е от 11.04.2016 г.. със следния текст: Уведомяваме Ви, че поради намаляване обема на работата трудовото Ви правооотношение ще бъде прекратено на основание чл. 328, ал. 1, т. 3
  от КТ след изтичане на срока от 30 дни съгласно чл. 326, ал. 2 от КТ. При неспазен срок на предизвестието ще Ви бъде изплатено обезщетение по чл. 220, ал. 1 от КТ.
 • Трудовото правоотношение е прекратено на 11.04.2016 г., а не на 11.08.2016 г.
  Моля, да ме извините за допуснатата грешка. Предизвестието за прекратяване също е от 11.04.2016 г.
 • Здравейте !

  От информацията, която предоставяте се разбира, че работодателят на 11.04.2016 г. ви е предизвестил за намерението си да прекрати трудовия договор с вас на основание чл.328, ал.1, т.3 от КТ и на същата дата трудовия договор е прекратен. Уведомил ви е, че при неспазване на срока на предизвестие от негова страна ще ви бъде изплатено обезщетение по чл.220, ал.1 от КТ.

  Видно е, че работодателя не е спазил предизвестието. Съгласно чл.220, ал.1 от КТ страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието. Това означава, че работодателят трябва да ви изплати обезщетение за неспазено предизвестие в размер на една брутна работна заплата.

  На основание чл.224, ал.1 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176, правото за който не е погасено по давност.

  На основание чл.222, ал.1 от Кодекса на труда при уволнение поради намаляване обема на работата, имате право на обезщетение от работодателя за оставане без работа. Обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение за времето, през което сте останал без работа, но за не повече от 1 месец.

  Анелия Петрова
 • Много Ви благодаря, че отговорихте на въпросите ми.

  С уважение,
  Мерил Георгиева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->