Д. Димитров Д. Димитров Потребител

ЗП-ФЛ, Субсидии, ДанъкРегистриран ЗП-ФЛ. Първото тримесечие няма продажби. Подразбира се защо. Има доход само от субсидии. Ползва ли 60% НПР?Отговори

 • Здравейте,
  За да бъде максимално коректен отговора на поставения въпрос са необходими някой пояснения.
  1. За каква дейност е получена субсидията?
  2. Физическото лице, регистриран земеделски производител, осигурява ли се на друго основание?

  Принципно в Закона за данъците върху доходите на физическите лица не регламентира специално получените субсидии, затова те следва да се третират съгласно общите правила за облагане и деклариране на доходите от дейността, за която са предназначени.
  В зависимост от вида дейност, за която е получена субсидията, зависи и с какъв процент ще се намалят разходите за дейността.
  Ако субсидията е получена за дейност по производство на непреработени продукти от селското стопанство, без производство на декоративна растителност, получения доход ще се намали с 60% разходи за дейността.
  Ако получената субсидия е за дейност по производство на преработени продукти от селското стопанство, включително продажба на произведена декоративна растителност, облагаемия доход ще се определи като придобитият доход се намалява с 40% разходи за дейността.
  Съгласно ЗДДФЛ физическото лице – регистриран земеделски производител, което е придобило доход от стопанска дейност по производство на преработени или непреработени продукти от селското стопанство, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход. Данъчната ставка е 10%.


  Поздрави,
  Доника Маринова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->