Огняна Георгиева Огняна Георгиева Потребител

Валутна преоценкаЗдравейте,

Имаме фирма, която от 2015 година не работи. Има салдо в доларовата каса. При положение, че фирмата няма дейност, трябва ли да прави преоценка на валутата?

Отговори

  • Здравейтем

    съгласно приложимите счетоводни стандарти и по- специално МСС 21/ СС 21- Ефекти от промените в обменните курсове, към края на всеки отчетен период паричните позиции в чуждестранна валута следва да се преизчисляват, използвайки заключителния курс на БНБ към 31.12 на съответната година.


    Поздрави,
    Станислав Колев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->