Росица Кирчева Росица Кирчева счетоводител

Регистрация по ДДСФирма ще получи през януари 2017 г. аванс от 30 000 лв. за продажба на апартамент по предварителен договор. Остатъка от парите и изповядването на сделката ще бъде през март 2018 г.

Смятате ли че е редно това?

Фирмата не иска да прави оборот за регистрация по ДДС.Отговори

 • Здравейте,
  не сте уточнили, дали апартаментът е заведен като стока или като ДМА.
  Ако имотът е заведен като ДМА, то тогава съгласно ЗДДС няма значение дали собствениците са физически или юридически лица. Законът за ДДС борави с понятието „данъчно задължени лица“, което е дефинирано в чл.3.
  Казано накратко, за да сте данъчно задължено лице по смисъла на ЗДДС, следва да извършвате независима икономическа дейност. Това е всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение.
  Инцидентната продажба на апартамент не се счита за независима икономическа дейност, тъй като не се осъществява редовно или по занятие. Следователно тази сделка е извън обхвата на ЗДДС и не поражда задължение за регистрация по този закон.
  Ако обаче извършвате поредица от сделки, при които купувате и продавате жилища с цел печалба, то тогава се счита, че извършвате независима икономическа дейност. При превишаване на облагаемия оборот от продажбите над 50 000 лв. възниква задължение за регистрация на основание чл.96 от ЗДДС. Тоест въпросът се свежда до определяне на облагаемия оборот. Последният представлява сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки.
  Съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС доставките на сгради или част от тях, които не са нови, представляват освободени доставки. В допълнителните разпоредби на закона се посочва, че нови са сградите, при които не са изтекли 60 месеца, считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията. В противен случай сградите не се считат за нови. А това означава, че при тези условия сумата от данъчните основи при продажбите не са част от облагаемия оборот за регистрация по ЗДДС. Следователно и в този случай не подлежите на регистрация.

  За справка: чл.3, чл.45 и чл.96 от ЗДДС

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->